شرکت میهن زاج (سهامی خاص) میزبان کارگزاران توزیع کننده نهاده های کشاورزی کل کشور تحت حمایت سازمان خدمات جهاد کشاورزی با حضور مدیر بخش استان تهران جناب آقای مهندس راه انجام جهت بازدید علمی و نحوه تهیه و تولید کود کشاورزی سولفات پتاسیم قرار گرفت.

این شرکت با تولید سالانه بیست هزارتن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و گرانوله با کیفیت و استانداردهای تجارت ین المللی گامی نوین در جهت حمایت از تولیدات کشاورزی کشور برداشته و با ایجاد فضای امن تولید اقدام به توسعه تولید خود تا ظرفیت چهل هزارتن در سال را در دست احداث دارد.