شعبه

 • تهران – میدان دوم صادقیه – ضلع شمال غربی میدان – مجتمع تجاری صادقیه – طبقه ششم – واحد ۲۱ و ۲۲

 • (+98) 21 44095990
 • (+98) 21 44000982
 • info@mihanzaj.com
 • support@mihanzaj.com
 • (+98) 21 44 07 14 15

کارخانه

 • تهران – میدان دوم صادقیه – ضلع شمال غربی میدان – مجتمع تجاری صادقیه – طبقه ششم – واحد ۲۱ و ۲۲

 • (+98) 21 44071041
 • (+98) 21 44071042
 • info@cmihanzaj.com
 • support@mihanzaj.com
 • (+98) 21 44 07 14 15

فرم تماس