ساخت مجتمع تولیدی جدید پتاسیم سولفات با ظرفیت تولید بیش از ۲۰,۰۰۰ تن در سال در حال آماده سازی می باشد.

 

 

 

 

 ساخت سایت تولیدی جدید اسید سولفوریک با ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تن در سال در حال آماده سازی می باشد.